måndag 1 februari 2010

Hälsa med eller utan prickar

Hävdas understundom att visst vindrickande kan förbättra hälsan. Men är det de fysikaliska eller mentala (t.ex. tunghäftelösande) effekterna som avses?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar