söndag 25 april 2010

Nu

Spegelblanka, långa dyningar i ett dämpat starkt ljus.

En temperatur så behaglig att den inte kan uppfattas.

Verkligheterns fibrer flyter själva i sin momentana, obestridliga väv.

Ingenstans står någon och skriker.

Ingenting krävs eller fruktas.

Här. Nu.

Finns bara nu. Finns bara här.

Nu. Här. Det är allt som finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar