onsdag 26 maj 2010

Patentfråga

I energi- och fordonssammanhang brukar man ofta använda sig av uttryck som ”när utvecklingen av batterier nått dit”. Det är oerhört naivt.

Patentsystemet uppstod för att värna uppfinnarens rätt. Men har i praktiken förvandlats till ett system för monopolens säkerställande.

Uttalandet är i tilltagande grad även applicerbart på upphovsrätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar