lördag 23 oktober 2010

Guillouiskt

För den som läst sin Jan Guillouhylla känns den här historen ganska bekant om än med nutida yttre aktörer.
"Corruptio har sin egen teori om varför han greps.
– De har avlyssnat min telefon och mitt internet.
Bloggaren säger sig i måndags ha fått kontakt med en mycket känd person i Stockholm som erbjudit honom en videofilm på poliser som begår övergepp mot minderåriga.u"
"Bloggaren Corruptio: Jag behandlades som terrorist" [nyheter24.se]

Som hämtat ur G:s verk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar