torsdag 7 oktober 2010

Tall att tänka på

Finns det något samband mellan engelskans Tall och det långa snarare resliga trädet?


Tall tål att tänka på. Gran(skas) noga..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar