fredag 8 oktober 2010

Tesirplebon

Jag är inte kompetent att ens över reflektera Nobels fredspris detta år. Liu Xiaobo var för mig obekant tills nu och frågan är huruvida det blir möjligt att få en mer eller mindre objektiv bild av hans gärningar framgent. Må vara med den saken hur det vill.

Men om man tänker tvärtom - utifall Kina hade haft ett motsvarande Nobelpris. Vem hade de då nominerat för att peka på det tyckandefabriken i Europa - där vi gått bortom åsiktsförtryck till fulkomlig styrning av massorna istället via diverse icke-tänkande mass-psykoser? Daniel Eustulin, kanske [WP].

Tesirplebon = Nobelpriset bak och fram. På Kinavis?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar