lördag 13 november 2010

Dubbelparkering

Min fru hävdar att om man har mer än en traktor så är man stofil. Vidare klassade hon min i egen mening mycket utrymmeseffektiva och i det närmaste geniala parkering av de bägge fordonen såsom varandes relaterat till alltför ymnigt tetrisspelande.

Klok, den där.


Traktortetris - en utpräglad stofilsyssla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar